wpp-stowarzyszenie.pl
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „ZUZIK”
Stowarzyszenie „ZUZIK” zaprasza na spotkanie Członków Stowarzyszenia oraz wszystkich rodziców dzieci z wrodzoną przepukliną przeponową, którzy chcieliby dołączyć do naszego grona. Spotk…