wpp-stowarzyszenie.pl
Wady współistniejące
Wadami wrodzonymi towarzyszącymi WPP mogą być: wady układu krążenia (42%), t.j. wady serca: przełożenie wielkich naczyń, ubytek przegrody miedzykomorowej układu moczowopłciowego (27%), – wodo…