wpp-stowarzyszenie.pl
Powikłania WPP
Wrodzona przepuklina przeponowa jest od lat przedmiotem wielu badań i w dalszym ciągu stanowi zagadkę dla naukowców. Czasem występuje w łagodnej postaci i po wykonaniu plastyki przepony, dziecko s…