wpp-stowarzyszenie.pl
Leczenie prenatalne
Diagnoza Leczenie WPP należy rozpocząć od postawienia diagnozy oraz wykonania wnikliwych badań. Potwierdzenie diagnozy stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ma ona na celu określenie stopnia c…