wpp-stowarzyszenie.pl
Leczenie długoterminowe
Dziecko z wrodzoną przepukliną przeponową jest pacjentem szczególnej troski. Specjaliści ratujący dzieci z tym schorzeniem podkreślają, że nie jest to tylko wada przepony, a zespół chorób, który wy…