wpp-stowarzyszenie.pl
Kontakt
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Wrodzoną Przepukliną Przeponową i Innymi Wadami Wrodzonymi oraz ich Rodzin „ZUZIK” Siedziba: ul. Zagłoby 24 78-100 Kołobrzeg tel.: +48 501 561 388 e-mai…