wp.liverbirdsaalesund.com
Vedtekter
Vedtektene blir vedtatt av årsmøtet. Dette er vedtektene godkjent i årsmøtet 09.08.2012 § 1 Navn Klubbens navn er Liverbirds Aalesund, heretter kalt LAa. LAa er en upolitisk, antirasistisk, økonomi…