wp-pipes.com
Hướng dẫn sử dụng Wp Pipe cơ bản
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Wp Pipe cơ bản nhất để lấy tin 1 cách hoàn toàn tự động với những website có cấu trúc được mặc định sẵn của Plugin