wp-pipes.com
Meta Data Processor Dễ Dàng Lấy Meta Keywords & Description
Chắc hẳn các bạn đã đều biết một website thường không thể thiếu được 2 thẻ meta keywords và meta description với chức năng chính là giúp Google có thể nhận diện được website của bạn một cách dễ dàng hơn nhờ vào việc đọc nội dung trong 2 thẻ này.