wp-pipes.com
Addon Links Finder lấy tin tự động không cần rss cho Wordpress
Addon Links Finder là một Plugin lấy tin tự động sử dụng được cả trên những website không có rss, lấy tin tự động theo link nhập vào và không cần tới rss