woznyaleksander.pl
Ks. Aleksander Woźny – Jasna Góra: Zaufanie | Ks. Aleksander Woźny
Co to jest zaufanie? Zaufanie to jest ufność, nadzieja w Bogu, oparta na Jego mądrości, dobroci, Jego sprawiedliwości i na Jego miłosierdziu.