woznyaleksander.pl
Kardynał Karol Wojtyła w Poznaniu – 1971 | Ks. Aleksander Woźny
Referat pt. "Sprawiedliwość społeczna w świetle II Zwyczajnego Synodu Biskupów".