worldunity.me
Hof van beroep verbiedt mensen met een hoog IQ agent te worden….
Onderstaand artikel gaat over de stand van zaken in de VS, maar is ook voor Nederland relevant, daar een gelijk beleid hier al vele jaren wordt gevoerd, persoonlijk geobserveerd door ondergetekende…