wonderdeco.se
Måla om innan visning
Hur säljer man med vinst? Den frågan är redan nu aktuell i Stockholm och den kommer av allt att döma att blir än mer aktuell i framtiden. För något år sedan så hade svaret på ovanstående fråga varit kort, kärnfullt och koncist: du säljer din bostad. Det var nämligen då som bostadsmarknaden nådde sin kulmen. Det