womaninred.cz
Podpis jako význam vašeho já
2 minuty čtení Podpis má charakter naší osobní značky, kterou stvrzujeme smlouvy a zakončujeme osobní dopisy. Určitým způsobem odráží naši sociální roli a situaci.