wolnespoleczenstwo.org
Identity Heritage Supporting Board
Celem Identity Heritage Supporting Board (IHSB, Rada Wspierania Dziedzictwa Tożsamości) jest wspieranie gromadzenia wiedzy przydatnej do ustanawiania nie przynoszącej zysku finansowego pozarządowej współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony oraz przywracania dziedzictwa tożsamości osób w granicach przysługujących im praw człowieka i praw...