wolna-polska.pl
Kolejna organizacja żydowska zapuszcza korzenie w Polsce - Wolna Polska - Wiadomości
Żydzi Amerykańscy – Komitet Żydów Amerykańskich (AJC) ma zamiar w dniu 27 marca dokonać otwarcia placówki politycznej w Polsce. Zgodnie z planami, Biuro w Warszawie ma swoim działaniem objąć również państwa bałtyckie, a także Czechy, Słowację i Węgry. Jesteśmy na co dzień zaangażowani w proces zacieśniania więzi z decydentami i ośrodkami kształtującymi opinie. Z dystansu nie moglibyśmy tego robić tak skutecznie – mówi dyrektor wykonawczy AJC David Hariss. AJC zajmuje się m.in. promowaniem międzynarodowych praw człowieka, zrozumienia między religiami i grupami etnicznymi oraz działaniem na rzecz Izraela poprzez globalne wspieranie kwestii żydowskich. O znaczeniu i wpływach żydowskiej organizacji świadczy fakt …