wobworld.se
Kanske återvänder hoppet igen.
Allt det jag gjort är att leva. Nu lever jag gott. Jag har lärt mig av läxan. Hoppet återvänder och glädjen bor i mig igen.