wobworld.se
Självförakt som något jag är fylld av och som skapar alla skuld och skam i mitt liv.
Jag synar mitt eget självförakt, mäter det och berättar för mig vad det betyder när jag hatar mig själv mer än någon annan gör.