wobworld.se
Mani och hypoman är det allra vackraste en människa kan uppleva. Även det förakt för andra det föder. En självupplevd gud som människor ser som en narr och bråkmakare.
En personlig beskrivning av hur hypomani och mani känns, hur jag upplever mig själv under sådana perioder. Stunders verklighet ur mitt liv.