wobworld.se
Kvinnorna i mitt liv, de har alla skapat mer lycka i mig än jag skapat i dem.
Kvinnorna och deras betydelse för och i mitt liv. Hur de har räddat mig från mig själv och omvärldens ondska i hela mitt liv.