wobworld.se
/%monthnum%/%postname%
Viskafors 2016-10-06 Jag är lat. Väldigt lat. Men även rätt praktiskt lagd. Så, när jag ändå är ute och knatar med jycken, så passar jag på att spela in tankar kring den där stackars bokprytteln jag håller på med. Jag har ingen som helst aning om vart alla ord kommer ifrån. Men jag bara tjattrar …