wilfridbuttigieg.com
L-Identita' - Wilfrid Buttigieg
Konferenza V2015+ L-Identita’ Ftit jiem ilu mort Londra u ahna u gejjin lura, bi nhar, kien temp mill-isbah. Fl-inzul tieghu l-ajruplan ha rotta li biha stajna naraw lil Malta, Ghawdex, Kemmuna u l-Gzejjer ta’ San Pawl mill-[enb. Meta nhares lejn Malta minn fuq ajruplan dejjem inhoss certu ecitament dwar kif se naghmlu l-ahjar minn dan …