wiki-master.com
مرغ طوفان از کوچکترین پرندگان دریایی - ویکی مستر
مرغ طوفان از کوچکترین پرندگان دریایی مرغ طوفان مرغ‌های طوفان پرندگانی دریایی از تیره Hydrobatidae (مرغان طوفان)، بخشی از راسته کبوتردریایی‌سانان، هستند. این کوچکترین پرندگان دریایی از سخت‌پوستان، پلانکتون، و ماهی‌های کوچکی که در سطح آب شنا می‌کنند، تغذیه می‌کنند. پرواز این پرندگان به شکل بال‌بال زدن است و گاه همچون خفاش پرواز می‌کنند. مرغ‌هایبیشتر