whinar.se
LÄSARFRÅGA: Är köpstopp ett beslut för privilegierade?
Den här sortens frågor dyker upp med jämna mellanrum, de är formulerade på olika sätt men de har alla samma kärna. Det verkar som att man förutsätter att jag anser att alla bör ha köpstopp för att …