whinar.se
Du är så soft Annahita, man kan säga vad som helst till dig
En gång läste jag Hanna Fahls text Cool girl – en vinnare som blir förlorare. Den utgår ifrån filmen Gone Girl, som bygger på boken med samma namn, skriven av Gillian Flynn. Det är en fruktan…