whinar.se
om kvinnor och arbetsskadeersättning (åh gu vilken ocool rubrik)
arbetsskadeförsäkringen förändrades för 10 år sen så att den skulle bli mer jämställd, men väldigt lite har hänt. i kvinnodominerade yrken, som t.ex. vård och omsorg, beviljas 1% av ansökningarna. …