wenuszmarsa.pl
dama czy wieśniaczka jakie jest moje prawdziwe ja ?
dama czy wieśniaczka jakie jest moje prawdzie ja? czy definicje pojęć są tożsame z programem damy i weśniaczki.pl ? jakie cechy ma dama