wellnessfight.ninjus.net
Packlista vätternrundan
Tänk på att du både vid start och i depåer kan lämna kläder som du sedan hämtar efter målgång. Detta är en rekommendation, inte en kravlista bortsett från hjälm, startbevis och cykel. Packlistan pa…