wellnessfight.ninjus.net
Motionslopp 2014
En del intressanta motionslopp som jag planerat att köra. De som är överstrukna blev aldrig genomförda. Göteborgsgirot, 2014-05-03 till 2013-05-04, LVG/MTB, (70km LVG, 25km MTB) Göteborgsvarvet, 20…