wellnessfight.ninjus.net
Motionslopp 2013
En del intressanta motionslopp som jag planerat att köra. De som är överstrukna blev aldrig genomförda. Göteborgsgirot, 2013-05-10 till 2013-05-12, LVG/MTB, (70km LVG, 25km MTB) Göteborgsvarvet, 20…