wellnessfight.ninjus.net
Motionslopp 2012
En del intressanta motionslopp som jag planerat att köra. De som är överstrukna blev aldrig genomförda. Hisingen runt*, 2012-05-20, LVG, 110km (Funktionärsrunda 110km) Kexrundan Blodomloppet Orust …