wellnessfight.ninjus.net
Motionslopp 2011
En del intressanta motionslopp. De som är överstrukna blev aldrig genomförda och de som blev genomförda är den sträckan jag körde understruken. Nya Dalslandsrundan, 2011-05-15, LVG 1) 100km 2) 70km…