wellnessfight.ninjus.net
Mål
Mina personliga mål 2015 skall jag: Cykla en del kortare motionslopp (>50km per lopp) Cykla till Paris (1200 kilometer) Springa några kortare motionslopp (10km) Cykla HalvVättern runt Äta mindre…