wellnessfight.ninjus.net
Styrketräning och fiskolja är lösningen för äldre kvinnor
Fiskolja fördubblar resultaten av styrketraning hos äldre kvinnor enligt en studie genomförd i Aberdeen. Pilotstudien utfördes på 14 kvinnor över 65 års ålder. De fick styrketräna i 12 veckor och e…