wellnessfight.ninjus.net
Satsning på cykling ger miljöresultat
Satsning på hållbara transporter och resande har minskat Kalmar läns koldioxidutsläpp med 3 200 ton per år. Det motsvarar utsläppen från cirka 1 067 genomsnittliga bensinbilar. Beräkningarna är gjo…