wellnessfight.ninjus.net
Ride Strong, Bike Pure, say Nope to Dope
Skandalen är ett faktum och nu har jag tagit av mig det gula armbandet. Även om organisationen Livestrong gör gott för cancerforskningen så skänker jag hellre pengar till cancerfonden i Sverige. Ja…