wellnessfight.ninjus.net
På idrottsskolor drillas gråtande barn till bristningsgränsen
Medaljens smärtsamma baksida handlar inte enbart om idrottare som är målmedvetna och fokuserade på OS trots skador och operationer. I exempelvis Kina drillas barn från att de är små och får träna s…