wellnessfight.ninjus.net
2012 och fortfarande lite svårt att förstå symboler i trafiken
Jag har förut skrivit om detta med att hålla sig till regler som trafikant. En symbol som liknar en cykel markerar att det är en cykelbana. Inte ett promenadstråk, bilparkering eller lekplats för b…