wellnessfight.ninjus.net
Hisingen Runt inför maxantal för anmälningar
På grund av det rekordstora antalet anmälningar tvingas Hisingen Runt införa ett maxantal anmälningar. Detta görs för att säkerställa kvalitén på loppet genom att undvika köer, flaskhalsar etc och …