wellnessfight.ninjus.net
Gladiatorer har fetma enligt BMI
Att BMI inte är en rättvis bedömning på hälsa, övervikt eller fettprocent borde vid detta laget vara känt. Dock används BMI som en måttstock i många sammanhang. Att räkna ut BMI görs med en formel …