wellnessfight.ninjus.net
Är det okey att cykla i Sverige?
Att Sverige inte är en cykelnation jämnförbart med andra länder som Danmark, Holland, Belgien, Italien etc. är ingen hemlighet. Samtidigt som man ofta får höra att man bör ta ett alternativ till bi…