wellnessfight.ninjus.net
Sommarfit
En samling av texter och beräkningar för att fixa beach 2011. Allt är som jag tidigare skrivit väldigt individuellt och det finns olika former som passar oss alla. Det som dock är huvudprincipen är…