wellnessfight.ninjus.net
Vilken vätska väljer du?
Vad skall man dricka när man tränar? En fråga som det råder delade meningar om. Jag tycker det är rätt självklart att enbart stora mängder vatten slutligen kan bli förödande. Vad som sker är att ma…