wellnessfight.ninjus.net
Klassiska misstag vid viktnedgång
Tycker du att viktnedgången går för långsamt? Slappna av! Det är bra att det tar tid. 6 Misstag många gör:1. Du har för bråttom Det vanligaste felet av alla. Man har för höga förväntning…