weddingsisters.pl
WIECZOREK MAJOWY – TAK BYŁO!
Oto krótka fotorelacja z naszego wieczorka majowego dla panien młodych, ich sióstr, mam i świadkowych! Wieczorek, zorganizowany wspólnie z serwisem Kobieta.WieszJak odbył się w salonie marki Glitter.