webgardee.ir
این کارها را با مایکروویو نکنید! - وب گردی
قرار دادن چیزهای نامتعارف و عجیب در مایکروویو ایده خوبی نیست. مگر آنکه به دنبال کشف حقیقت و شایعات باشید یا اینکه واقعاً عقل از سرتان پریده باشد. پس… لطفاً این کارها را در منزل انجام ندهید! شارژ مجدد باتری در سال ۲۰۰۳، در روزنامه مرکوری این خبر منتشر شده بود: مردی در شهر پِرثادامه مطلب