webgardee.ir
انتظارات یک مرد از همسرش چیست ؟ - وب گردی
یکسری رفتارها در خانم ها هست که هرگز از توجه یک مرد دور نمی ماند و همیشه برای آن ها قابل تحسین است. این ها همان رفتار و خصوصیاتی هستند که یک مرد از همسرش انتظار دارد. ظرافت زنانه در رفتار و حرکات زن ها بدون زنانگی مانند گل بدون گلبرگ می مانند. زنانگی زنادامه مطلب