webgardee.ir
کارهای متفاوتی که افراد شاد و موفق انجام می دهند - وب گردی
موفقیت تضمین کننده شادی نیست. موفقیت ها به ندرت باعث ایجاد حس شادی همیشگی می شود. بعد از این که با موفقیت به هدف تان می رسید اهداف جدید دیگری به طور غیرمنتظره در مسیرتان قرار می گیرند. خودمان نیز به فکر اهداف و موفقیت های جدید می افتیم زیرا خیلی زود به آن چیزیادامه مطلب