webfaver.com
Hướng dẫn tạo ứng dụng chia sẻ hình ảnh với Nodejs, Socket.io và ExpressJs – WebFaver
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ứng dụng chia sẻ ảnh real-time, ảnh gởi sẽ hiển thị ngay trực tiếp đến địa chỉ hiển thị.